ورزش و سلامت: نگاهی به مفهوم ورزش و نقش آن در ارتقای سلامت

ورزش و سلامت مرتضی دلاورپور اقدم (دانشجوی دکتری روانشناسی سلامت دانشگاه خوارزمی) دکتر شهرام محمدخانی (دانشیار روانشناسی بالینی دانشگاه خوارزمی) در چند...

خدمات روانشناسی مرکز کاج برای سازمانها و مراکز صنعتی

خدمات روانشناسی برای سازمانها امروزه کشور ما همراه با رشد سازمان­ها و صنایع در سراسر جهان، در آستانه توسعه اقتصادی و صنعتی قرار گرفته است. از سوی دیگر...

پرداختن به هیجان در درمان شناختی رفتاری

پرداختن به هیجان در درمان شناختی رفتاری تکنیک هایی برای بالینگران ویراستاران: ناتان سی توما و دین مک‌کی مترجمان: دکتر شهرام محمدخانی  امیر اعتمادی، زه...

قصه و تاثیر آن بر زندگی کودکان

تاثیر قصه بر زندگی کودک فاطمه دمیرچی (کارشناس ارشد روان شناسی بالینی) مرکز خدمات روانشناسی و مشاوره کاج گاهی تاثیر قصه بر زندگی کودک آنقدر مفید است که...

عوامل فیزیولوژی و شناختی مرتبط با اعتیاد

مروری بر عوامل فیزیولوژی و شناختی مرتبط با اعتیاد سیمین قباد زاده، مرضیه مسعودی، شهرام محمدخانی، جعفر حسنی در سال‌های اخیر مصرف مواد، یکی از جدی‌ترین...

خشم: ماهیت، علل و پیامدها

 دکتر شهرام محمدخانی (دانشیار روانشناس بالینی دانشگاه خوارزمی) تینا باباپور (دانشجوی ارشد روانشناسی بالینی) خشم یکی از هیجان‌های اساسی است که بعد از ت...

آزمون شخصیتی مایرز- بریگز (MBTI)

آزمون شخصیتی مایرز- بریگز MBTI یک پرسشنامه خودسنج است که برای قابل درک و استفاده نمودن نظری سنخ‌های روانشناسی یونگ در زندگی روزمره طراحی گردیده، پرسشن...

اختلال اضطراب فراگیر: مدل بدتنظیمی هیجانی

مدل بدتنظیمی هیجانی اضطراب فراگیر دکتر شهرام محمدخانی (دانشیار روانشناسی بالینی دانشگاه خوارزمی) محمد خالقی (دانشجوی ارشد روانشناسی بالینی دانشگاه خوا...

کاربرد روانشناسی به منظور آماده شدن برای عمل جراحی

دکتر شهرام محمدخانی دانشیار روانشناسی بالینی دانشگاه خوارزمی استفاده از تکنیک ها و راهبردهای روانشناسی به منظور آماده سازی بیماران برای جراحی بسیار مه...

دانلود پرسشنامه ها و مقیاس های درمان فراشناختی

مقدمه ای بر درمان فراشناختی اختلال های اضطرابی و افسردگی دکتر شهرام محمدخانی دانشیار روانشناسی بالینی دانشگاه خوارزمی واژه‌ی «فراشناخت» که نخستین بار...